W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Dla absolwentów

Blisko 100 lat historii

Wyszukaj absolwenta

Wykaz absolwentów 1949 r.

Wykaz absolwentów Szkoły Ogólnokształcącej żeńskiej w roku 1949. Wydział przyrodniczy

Abel Walerian
Bożek Jerzy
Gmerek Irena Ewa
Grobelny Henryk Marek
Honorska Anna Maria
Honorska Felicja Zuzanna
Kalinowska Barbara Maria
Karlińska Halina Teresa
Kruszczyńska Krystyna
Barbara
Kwiatkowski Jerzy Henryk
Makowska Krystyna
Bronisława Maria
Mirecka Janina
Motas Maria Ewa
Olesińska Zofia Aniela
Osińska Teresa Krystyna
Pawlikowska Irena Jadwiga
Pigułowska Irena Maria
Reszkowski Kazimierz
Rogozińska Aleksandra
Maria
Struk Genowefa Janina
Wielgosz Stefan
Włodzimierz
Żelewska Teresa Ewa

Wydział humanistyczny

Barska Jadwiga Danuta
Cybulski Bernard
Dobroliński Stefan Alojzy
Buczkowska Bogusława
Maria
Boniecka Eugenia
Stanisława
Kłembukowska Wanda
Anna Danuta
Kisiel Stefania Teresa
Gadzikowska Irena
Krystyna
Drążek Eugenia Teresa
Matuszewska Anna Danuta
Lewicka Teresa
Kreja Mieczysław
Kowalski Alojzy
Potrac Zygmunt
Nadgrabski Hieronim
Wacław
Mokwa Stanisław Jan
Motas Mieczysław
Wacławski Henryk
Maksymilian
Sójkowska Urszula Sylwia
Smoczyński Jerzy
Stanisław
Rejewski Stefan Tomasz
Żurawski Jerzy Henryk
Zieliński Leszek Marian
Wiśniewska Janina

Wykaz absolwentów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w dniu 16 maja 1949 roku

Antosik Blandyna
Chmielewski Kazimierz
Ciechanowicz Franciszka
Chojnowski Stanisław
Czarnecki Stanisław
Cywiński Zbigniew
- prof. dr hab. Wydziału
Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej
Filipiuk Stefan
Górecka Urszula
Piskorska Krystyna
Radtke Jerzy
Rospond Irena
Słonowski Zbigniew
Sova Stanisława
Stahr Edmund
Welc Stanisław
Wełnicki Zbigniew
Wyczyński Henryk
Zieliński Józef
Żelewski Roman

Wykaz absolwentów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w dniu 16 maja 1949 roku

Antosik Blandyna
Chmielewski Kazimierz
Ciechanowicz Franciszka
Chojnowski Stanisław
Czarnecki Stanisław
Cywiński Zbigniew
- prof. dr hab. Wydziału
Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej
Filipiuk Stefan
Górecka Urszula
Piskorska Krystyna
Radtke Jerzy
Rospond Irena
Słonowski Zbigniew
Sova Stanisława
Stahr Edmund
Welc Stanisław
Wełnicki Zbigniew
Wyczyński Henryk
Zieliński Józef
Żelewski Roman

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.