Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Instrukcja obsługi deklaracji maturalnej - Matura 2019 i wcześniej

Instrukcja obsługi deklaracji maturalnej - Matura 2019 i wcześniej

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej – sesja wiosenna 2019  (z instrukcji mogą skorzystać również Absolwenci) – korzystamy z przeglądarek: Mozilla Firefox i Google Chrome

1.Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje 

2.Wybrać rodzaj deklaracji:

Deklaracja 1a -przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Absolwenci lat ubiegłych, sprzed sesji 2015  – wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;

Przed wypełnieniem arkusz deklaracji należy zapisać na pulpicie według wzoru: A 15 Kowalska Anna (wszędzie spacje) i dopiero wtedy wypełniać; PDF jest edytowalny, wtedy, kiedy pola do wpisywania zaznaczone są na niebiesko.

3.w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać numer w dzienniku, np.15 oraz  identyfikator szkoły: 046201-11100


Na stronie 1. deklaracji należy podać swoje dane osobowe: Nazwisko, Imię, Drugie imię, Płeć (krzyżyk na własnej płci), Datę urodzenia, Miejsce urodzenia, Numer PESEL, Adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e:mail;  Wpisujemy imię/imiona z dowodu osobistego (nie z bierzmowania)

Zaznacz kwadrat 1. Nie przystępowałam do egzaminu maturalnego

Uwaga: urodzeni w Świeciu nad Wisłą wpisują tylko Świecie, urodzeni w Świeciu nad Osą wpisują Świecie n/Osą.

Osoby zamieszkałe  poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.

Tabela na stronie 1. jest dla Was informacją pomocniczą.

 

Strona 2. deklaracji: Deklaracja wyboru przedmiotów:

1.Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów (wpisać znak X  w odpowiednie kratki) Obowiązkowo:

1.1. j. polski ( w części ustnej i pisemnej),

1.2. matematyka ( w części pisemnej),  

1.3. język obcy ( w części ustnej i pisemnej) - należy wpisać  wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej)

2.Deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów (zgodnie z tabelą na str. 1.) 2.1 – 2.6 przedmioty dodatkowe – można wybrać sześć z tym, że jeden z nich ma charakter obowiązkowego.

W tabeli: kolumna część ustna - wpisujemy "nie przystępuję" w przypadku j. polskiego i j. obcego na poziomie rozszerzonym; w przypadku innych przedmiotów - tylko kreski.

3. Zdający informatykę wypełniają punkt 3.

Uwagi dodatkowe:

  1. Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
  2. Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego odbywa się tylko na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
  3. Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo w części pisemnej i części ustnej .
  4. Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE – do punktu 3. deklaracji – strona 2.

Nie wypełniamy punktów 4,5,6.

Składam deklarację wstępną (w terminie do 1 października 2018 r.; złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe dla absolwentów z lat poprzednich  Wpisujemy miejscowość i datę: Grudziądz, 25 września 2018r.

Zupełnie na dole: Należy wyrazić  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych - zgodą jest podpis maturzysty na wydrukowanej deklaracji.

Tu też wpisujemy miejscowość i datę: Grudziądz, 25 września 2018r.

Po wypełnieniu deklaracji  należy sprawdzić dane. Pobrany plik należy przesłać  na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 28 września 2018r. do godz. 24.00. Będę miała czas na sprawdzenie deklaracji

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np.  A 15 Kowalska Anna (wszędzie spacje).

Proszę oczekiwać na wiadomość zwrotną i zaglądać do e-maila do 12 października 2018r.

Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracje zostaną wydrukowane i sprawdzone w szkole a następnie przekazane uczniom do podpisu.

Absolwenci lat ubiegłych: nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej, składają wybrane przez siebie deklaracje do 7 lutego 2019r. Proszę również Absolwentów o zapoznanie się z informacją na temat opłaty za egzamin maturalny (str. 3 deklaracji). Deklaracja nie zostanie przyjęta bez dowodu wpłaty (dla osób, które powinny dokonać opłaty). Proszę Absolwentów, aby w zapisanej deklaracji oraz temacie wiadomości określali siebie jako uczniów klasy E, np. E 25 Wiśniewski Bolesław.

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.