Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Informacja dla Gimnazjalistów

Znamy już harmonogram naboru uczniów gimnazjów do II LO w Grudziądzu, na rok szkolny 2018/2019. Podajemy go na podstawie:

Zarządzenia nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=7979

Harmonogram naboru:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 17 maja 2018 r. (czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 czerwca 2018 r. (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 12.00.
  3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków – do 27 czerwca 2018 r. (środa).
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00.
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – do 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 10.00.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00.
  7. Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole – nie później niż 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 15.00.

Więcej informacji na temat zasad naboru, wyliczenia punktów w terminie późniejszym, po ukazaniu się kolejnego zarządzenia K-PKO. Teraz zachęcamy do bardzo dobrego przygotowywania się do egzaminu gimnazjalnego i osiągnięcia jak najwyższych wyników. Trzymamy kciuki, powodzenia.

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.