Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Nasz Absolwent z 2009 roku

Przemek Zakrzewski, Absolwent „Sobieskiego” z 2009 roku, doktorant Przemysław Zakrzewski smile prowadzący badania pod opieką naukową dr hab. Marty Lenartowskiej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, kończy rok akademicki 2017/2018 serią sukcesów, które umożliwią nawiązanie trwałej współpracy naukowej z University of Cambridge w Wielkiej Brytanii - 2. najlepszym Uniwersytetem w Europie (4. w rankingu światowym) wg zestawienia Times Higher Education za 2017 rok.

Przemek prowadzi badania w Pracowni Biologii Rozwoju, która jest podjednostką Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej. W konkursie NCN PRELUDIUM 13 uzyskał grant badawczy pt. „Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków” (2017/25/N/NZ3/00487), który realizuje w ścisłej współpracy z prof. Marią J. Rędowicz (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie) oraz prof. Folmą Buss (Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, UK). Dzięki nawiązaniu współpracy naukowej z prof. Folma Buss, światowym autorytetem w badaniach nad funkcją miozyny VI w komórkach ssaczych, Przemek odbył 3-miesięczny staż w Jej laboratorium w ramach programu Erasmus+. Następnie uzyskał stypendium „Travelling Fellowship” (międzynarodowy program The Company of Biologists) dla doktorantów i młodych doktorów odbywających staże naukowe w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych. Stypendium umożliwiło kolejny pobyt w University of Cambridge, który zakończy się na przełomie sierpnia/września br. W międzyczasie Przemek uzyskał grant (YSF grant) na udział w The 18th FEBS Young Scientists' Forum, które odbyło się na początku lipca w Pradze. Spośród 98. uczestników z różnych krajów Europy, prezentujących wyniki swoich badań w formie posterów, Przemek znalazł się w gronie osób wybranych do prezentacji ustnej i zdobył 2. miejsce w tym konkursie. Stypendium gwarantowało także udział w The 43rd FEBS Congress w dniach 7-12 lipca br. Podczas pobytu w Pradze Przemek prezentował pierwsze wyniki badań będące efektem międzynarodowej współpracy naukowej, którą będzie kontynuował przez najbliższy rok w ramach grantu NCN ETIUDA 6. Właśnie ogłoszono oficjalne wyniki tego konkursu. Przemek został jego laureatem, dzięki czemu rozpocznie realizację kolejnego projektu badawczego pt. "Rola białek wiążących aktynę w procesie spermiogenezy ssaków" (2018/28/T/NZ3/00002). Uzyskany grant gwarantuje mu roczne stypendium oraz pokrycie kosztów wyjazdu na półroczny staż naukowy do laboratorium prof. Folmy Buss. Jesteśmy więc na najlepszej drodze, aby rozpocząć trwałą współpracę naukową z University of Cambridge. Przemku – wielkie gratulacje dla Ciebie składa społeczność „Sobieskiego”.

Źródło: https://www.biol.umk.pl/wiadomosci/?id=1947

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.