Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

11 lipca, godz. 12.00 - listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia

11 lipca, godz. 12.00 - listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia

W dniu 11 lipca od godz. 12.00 absolwenci szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych mogą sprawdzić w systemie elektronicznego naboru swoje wyniki. System poinformuje uczniów czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do II LO.

Jeżeli tak, to w celu potwierdzenia woli nauki, należy jak najszybciej dostarczyć do szkoły oryginały: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz 2 podpisane ołówkiem zdjęcia legitymacyjne. Termin ostateczny - 15 lipca 2019r. do godz. 15.00.

Jeżeli nie, to należy przygotować podanie o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej, podając liczbę punktów i wybór języków obcych. Należy podać również informację, czy uczeń jest absolwentem szkoły podstawowej czy gimnazjum. Podanie należy złożyć w sekretariacie. Podania rozpatrywane będą z uwzględnieniem liczby punktów zdobytych przez ucznia.

Listy zakwalifikowanych dostępne będą również na holu szkolnym - parter. Tam też będzie można sfotografować listę podręczników.

Lista podręczników również: https://lo2grudziadz.pl/o-szkole/dokumenty-szkolne

Zapraszamy serdecznie kandydatów, prosimy o szybki kontakt ze szkołą, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych.

O szybki kontakt prosimy szczególnie te osoby, które podjęły decyzję o nauce poza Grudziądzem. 

Tel. 56 46 222 65 lub 609 003 979.

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.