Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Za nami wykład prof.dr.hab.n.med. Bartosza Karaszewskiego

 
Dzisiaj, tj. 2 marca o godz. 10.00 w scenerii sali teatralnej CK Teatr Absolwent II LO klasy biologiczno-chemicznej z roku 1996, prof. dr.hab.n.med. Bartosz Karaszewski - specjalista neurologii, wygłosił jubileuszowy wykład pt. "Terapie spersonalizowane. Nowa era w medycynie". Wykładu wysłuchała pełna sala słuchaczy. Byli wśród nich absolwenci II LO, którzy ukończyli szkołę w różnych latach, byli też nauczyciele szkoły przebywający na emeryturze, mieszkańcy Grudziądza, a także aktualni uczniowie szkoły.
W sali teatralnej panowała iście naukowa atmosfera. Profesor opowiedział nam o nowych metodach diagnozowania pacjentów, które opierają się o wyniki wielu badań medycznych na przykładzie niedokrwiennych udarów mózgu. Dzięki nowym metodom terapii spersonalizowanych jest szansa na uratowanie znacznie większej grupy ludzi, którzy przeszli udar mózgu. Zdanie, które powinna zapamiętać brać lekarska to "Medycyna oparta na faktach".
 Na zakończenie wykładu Pan Profesor odpowiadał na pytania z sali. Młodzież wykazała ogromne zainteresowanie tematem, a Profesora ucieszyła tak duża liczba pytań, która nie zakończyła się wraz z końcem prezentacji. Jeszcze na scenie po zakończeniu wykładu wiele osób dyskutowało z Profesorem o szeroko pojętej medycynie.
Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi, Naszemu Absolwentowi za to, że poświęcił Pan dla nas swój cenny czas. Być może dzięki dzisiejszemu spotkaniu w głowach młodych ludzi pojawi się myśl: A może w przyszłości medycyna, a konkretnie neurologia???
 
Usłyszane na korytarzu szkolnym: "...wykład trudny, przedstawiony ładnie po polsku"; "...dobrze, że jeszcze przed studiami możemy posłuchać wykładu i jeszcze zadać profesorowi pytania, później to się nie da, będzie odwrotnie..."; "polska medycyna nie musi mieć kompleksów, jak ma takich uczonych"; "...medycyna to sztuka - dziś wiemy, że też matematyka i statystyka...";
                                                    
Prof. Bartosz Karaszewski podczas wykładu wspominał ile czasu poświęcał na sport w czasach licealnych - trzy godziny dziennie - jest członkiem brązowej czwórki, która zdobyła medal Mistrzostw Polski Juniorów w wioślarstwie.
 
                                              
 
                          A tu: słuchacze przed rozpoczęciem wykładu                    

Wykład prof.dr. hab.n.med. Bartosza Karaszewskiego

Wykład prof.dr. hab.n.med. Bartosza Karaszewskiego

W poniedziałek o godz. 10.00 w CK Teatr w ramach obchodów 100-lecia powstania pierwszej polskiej szkoły średniej w Grudziądzu, wysłuchamy wykładu wygłoszonego przez Absolwenta klasy biologiczno-chemicznej II LO z roku 1996. Pan Profesor przygotował dla nas temat: "Terapie spersonalizowane. Nowa era w medycynie".

Osiągnięcia Pana Profesora znajdziecie w Diamentach Sobieskiego a poniżej przedstawiamy najbardziej aktualny biogram prof.dr.hab.n.med. Bartosza Karaszewskiego. Jak zwykle ma zadanie motywować. Warto przeczytać:

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski – Absolwent II LO w Grudziądzu z roku 1996, klasa biologiczno – chemiczna, wych. Małgorzata Gajek.

Bieżąca praca:
- Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (od 1 XI 2014)

- Kierownik i Ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (od 1 X 2014)

- Aktualnie również Główny Ekspert Medyczny ds. Udaru Ministerstwa Zdrowia.

 Wybrane osiągnięcia:

 • Twórca i pierwszy lider Global Health Group Akademii Młodych Uczonych
  )
 • Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie dla "wybitnych młodych lekarzy"- "Supertalent medycyny" (druga edycja Konkursu“ - 2015)
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację ("za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego" / rozprawę habilitacyjną)
 • Nagroda Ministra Zdrowia za habilitację ("za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w tym wyróżnioną rozprawę habilitacyjną")
 • Trzykrotna kwalifikacja do finału (6 finalistów / kilkaset zgłoszeń) europejskiego naukowego Turnieju Młodych Neurologów (Tournament of Young Neurologists) European Academy of Neurology (bez precedensu w historii konkursu)
 • Nagroda naukowa - Stypendium Tygodnika POLITYKA
 • Członkostwo w - i pierwszy przewodniczący (2012-2014) Akademii Młodych Uczonych działającej w korporacji Polskiej Akademii Nauk (Ustawa o PAN z 30 kwietnia 2010 r.); głównym kryterium wyboru członków Akademii jest dorobek - osiągnięcia naukowe
 • Indywidualna "Nagroda Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego" '2011 (przyznawana co 3 lata jednej osobie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurologii)
 • Pierwsza nagroda w konkursie "Złota Synapsa" w kategorii "najbardziej znaczący artykuł‚ o tematyce neurologicznej" opublikowany w 2015 r. (dot. artykułów z polską afiliacją) - pierwsza edycja konkursu
 • Członkostwo w Global Young Academy; wysoka ocena osiągnięć‡ naukowych jednym z kryteriów przyznawania członkostwa (w grupie trzech pierwszych Polaków w 200-osobowym składzie)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "dla wybitnych młodych naukowców"€
 • Laureat programów: "HOMING / POWROTY", "KOLUMB", "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Laureat programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Stypendium naukowe zagraniczne International Brain Research Organization
 • Nagroda za "najwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce" w dziedzinie nauk biomedycznych (Nagroda im. Aurelii Baczko) Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie
 • Stypendia Unii Europejskiej Marie Curie (trzy) na realizację doktoratu (uzyskane przed akcesją Polski do UE)
 • Stypendium naukowe Fundacji Dr James & Bozena Bain Memorial Trust Fund (Edynburg, Wielka Brytania)
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska" za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki"€
 • Indywidualna Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia oraz Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora za osiągnięcia naukowe związane z pracą doktorską, szereg innych
 • Stypendia konferencyjne (wielokrotnie) Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski (konkurs Primus Inter Pares pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP - wówczas jedyny ogólnopolski konkurs na najlepszego studenta)
 • Laureat "ogólnopolskiego Konkursu dla Ambitnej i Przedsiębiorczej Młodzieży Akademickiej - Europrimus" pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP
 • Stypendium studenckie Unii Europejskiej Socrates/Erasmus (Wydział‚ Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Perugii, Włochy)
 • Członek Communication Committee Europejskiej Akademii Neurologii / European Academy of Neurology (selekcja członków w trybie konkursowym)
 • Członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Komitetu Neurobiologii PAN

Wybrane etapy edukacji oraz kariery naukowej i klinicznej:

LEKARZ: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (z wyróżnieniem i medalem "Primus Inter Pares" dla najlepszych absolwentów Uczelni);

Najważniejsze nagrody studenckie:  pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski Primus Inter Pares pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP, laureat "Ogólnopolskiego Konkursu dla Ambitnej i Przedsiębiorczej Młodzieży Akademickiej - Europrimus" pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP.

DOKTORAT: tytuł pracy doktorskiej: "Metabolic disturbances in brain ischaemic regions in an experimental model and in humans" (główna publikacja okołodoktoratowa: Karaszewski  i wsp.: Annals of Neurology 2006), Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia kliniczna, neurochemia, neurobiologia molekularna; uwagi: z wyróżnieniem; doktorat zrealizowany w ramach programu stypendialnego Unii Europejskiej Marie Curie (University of Edinburgh, Wielka Brytania; Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Paryż, Francja) oraz grantu "promotorskiego" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Akademia Medyczna w Gdańsku / Gdański Uniwersytet Medyczny);
Nagrody związane z pracą doktorską: nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za "najwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce" w dziedzinie nauk biomedycznych (Nagroda im. Aurelii Baczko), Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2006 roku, Nagroda Indywidualna I-go Stopnia Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), stypendia Unii Europejskiej w ramach Marie Curie Activities na realizację doktoratu, stypendium naukowe doktorskie AM w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

STUDIA MENEDŻERSKIE - PODYPLOMOWE: Wydział Nauk Ekonomicznych UWM; rok uzyskania dyplomu: 2010; tytuł pracy dyplomowej: "Organizacja prowadzenia badań naukowych oraz promowanie innowacyjności: podstawowe zadania organów władzy w planowaniu długofalowego rozwoju społeczeństwa"€.

SPECJALISTA NEUROLOG: tytuł specjalisty - 2010 r. (egzamin państwowy)

DOKTOR HABILITOWANY: tytuł rozprawy habilitacyjnej: "UDAR NIEDOKRWIENNY MÓZGU: ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK SPEKTROMETRYCZNYCH  I OBRAZOWYCH W BADANIACH PATOMECHANIZMOW CHOROBY I POSTEPOWANIU KLINICZNYM" (cykl 8 publikacji wraz z opracowaniem książkowym zawierającym m.in. dyskusję nad zawartością… poszczególnych składowych cyklu), Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia; data uzyskania stopnia dra hab.: 17 maja 2012 r. (wszczęcie przewodu habilitacyjnego w maju 2011 r. /wówczas obowiązywał tzw. stary - bardziej czasochłonny tryb uzyskiwania stopnia/); uwagi: z wyróżnieniem.
Najważniejsze nagrody za habilitację: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, Nagroda Ministra Zdrowia RP.

PROFESOR NADZWYCZAJNY Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: od 1 kwietnia 2014 r.

PROFESOR "tytularny"  Pierwszy (lub jedyny) autor artykułów opublikowanych między innymi (IF >5) w:
- Annals of Neurology (IF'2014 =9,977)
- Brain (IF'2014 =9,196)
- Neurology (IF'€™2014 =8,185)
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (IF'€™2014 =6,807)
- Trends in Cognitive Sciences (IF'2014 =21,965)
- Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (IF'2014 =5,407)

Doświadczenia naukowe i kliniczne uzyskane w ośrodkach zagranicznych (dot. tylko długoterminowych):

Liczne zagraniczne pobyty stypendialne / staże / zatrudnienie w czołowych europejskich ośrodkach naukowych i naukowo-klinicznych: Wielka Brytania: University College London - Institute of Neurology z National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University of Edinburgh - Division of Clinical Neurosciences oraz Brain Imaging Research Centre, Francja: Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Paris, Norwegia: University of Oslo - Department of Chemistry

Znajomość języków obcych: angielski - zaawansowany (proficiency), włoski - zaawansowany, niemiecki - komunikatywny, rosyjski - komunikatywny, łaciński - medyczny

Miscellanea:

- członek Jury w trzeciej i czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu dla "wybitnych młodych lekarzy" - "Supertalent medycyny" (2016, 2017)
- członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie neurologii (Centrum Egzaminów Medycznych) - od 2016 r.
- w przeszłości - koordynator krajowy (i uczelniany) Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)
- członek 6-osobowej Kapituły Nagrody im. Jerzego Konorskiego (Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Komitetu Neurobiologii PAN) na najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii (2014)
- członek 3-osobowej kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Gdańskiego Oddziału PAN dla młodych naukowców
- inicjator powstania i pierwszy przewodniczący stowarzyszenia Klub Młodych Intelektualistów (stowarzyszenie młodych naukowców, członkostwo przyznawano na podstawie osiągnięć naukowych)
- brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w wioślarstwie
 

 

Kolejny wykład w ramach Roku Błękitnej Pamięci w muzeum

Kolejny wykład w ramach Roku Błękitnej Pamięci w muzeum

W ramach obchodów Roku Błękitnej Pamięci 28 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie muzealnym poświęconym okolicznościom powrotu Grudziądza do Macierzy. Prowadzący spotkanie pan Dawid Schoenwald przedstawił w interesujący sposób wydarzenia ze stycznia 1920 roku. Swój wykład zilustrował zdjęciami i fragmentami artykułów prasowych z tamtych czasów. < Grażyna Otręba>

 

Zasady naboru uczniów do II LO na rok szkolny 2020/2021

Zasady naboru uczniów do II LO na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Ósmoklasiści,

zamieściliśmy dla Was zasady naboru do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu.

https://lo2grudziadz.pl/dla-kandydatow/zasady-naboru

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Niech one będą motywacją dla Was podczas przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty.

Nabór uczniów odbywał się będzie drogą elektroniczną. Więcej na ten temat w terminie późniejszym.

W sprawach rekrutacji można kontaktować się ze szkołą telefonicznie - (56) 462-22-65 lub 609 003 979 lub osobiście w godzinach pracy szkoły.

 

Drzwi otwarte – 28 maja 2020r., czwartek, godz. 12.00

Wielkie emocje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych...

Wielkie emocje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych...

Dzisiaj, w sali komputerowej panowała gorąca atmosfera. Uczniowie, w ramach obchodów 100-lecia powstania pierwszej polskiej szkoły średniej w Grudziądzu, naszej szkoły, wzięli udział w warsztatach ekonomicznych pt."Rynki finansowe".

Warsztaty przygotował dla uczniów absolwent II LO z 1993 roku, Andrzej Gaszkowski, który ukończył naszą szkołę w klasie biologiczno-chemicznej. Do współpracy zaprosił swoich kolegów, fachowców Banku Handlowego, Panów: Piotra Kalisza oraz Piotra Łasia (poniżej znajdziecie krótkie biogramy zawodowe wszystkich Panów). Wykład odbył się dzięki uprzejmości Fundacji Kronenberga w ramach edukacji ekonomicznej.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym powstała w 125 rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje projekty w zakresie wolontariatu. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

 

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie  gry rynkowo - ekonomicznej, poprzedzonej  krótkim wykładem  przybliżającym zagadnienia współczesnej gospodarki globalnej.

 

Po krótkim wstępie teoretycznym, który został oceniony przez uczniów bardzo wysoko, rozpoczęto grę rynkowo-ekonomiczną podczas której uczniowie, podzieleni na zespoły, musieli podejmować strategiczne decyzje ekonomiczne. Gorąca atmosfera panująca na zajęciach udzieliła się wszystkim. Komentarze uczniów świadczyły o poważnym podejściu do zajęć. Mówili: "... mózg mi parował...", "...tam można było wygrać nawet miliard..", "nie wierzyliśmy, że damy radę, podołaliśmy".

Przed podjęciem ostatecznych decyzji ekonomicznych uczniowie zostali poczęstowani przez naszych Gości smacznym tortem.

Panu Andrzejowi Gaszowskiemu oraz obu Panom Piotrom dziękujemy za tak wartościowe zajęcia. Cieszymy się, że Praktycy podzieli się z młodzieżą swoją wiedzą.

Dziękuję również uczniom za to, że swoim zaangażowaniem podczas zajęć zrobili bardzo dobre wrażenie na Naszych Gościach.

 

Poniżej krótkie biogramy Panów z Banku Handlowego. Zobaczcie na jaki kierunek studiów należy postawić, aby w przyszłości osiągnąć sukces zawodowy.

Name: Andrzej Gaszkowski, Szef Pionu Transakcji Rynku Międzybankowego, Warszawa, Polska

Andrzej Gaszkowski jest absolwentem SGH, wydział Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Handlowym w Departamencie Gospodarki Pieniężnej. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Szefa Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej oraz jest Szefem Pionu Transakcji Rynku Międzybankowego. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, ekspozycją płynności oraz za zapewnienie dostępu do polskiego rynku długu lokalnym i międzynarodowym inwestorom.

Name: Piotr Kalisz, Główny Ekonomista, Warszawa, Polska

Piotr Kalisz jest Głównym Ekonomistą w Banku Handlowym w Warszawie i jednocześnie kieruje zespołem ekonomistów Citi z regionu Europy Środkowej. W ramach swoich obowiązków jest on odpowiedzialny za przygotowywanie analiz ekonomicznych i prognoz dla Polski, Czech i Węgier oraz za ich przedstawianie klientom instytucjonalnym oraz korporacyjnym. Piotr Kalisz ukończył Szkołę Główną Handlową (SGH) i posiada tytuł magistra z kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Name: Piotr Łaś, Dyrektor ds. Szkoleń, Warszawa, Polska

Piotr Łaś jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, wydział geologii. Ukończył studia menadżerskie MBA European University, Montreaux, Szwajcaria (campus w Warszawie). Pracuje w instytucjach finansowych od 1992 roku. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w Departamencie Gospodarki Pieniężnej w Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za portfel amerykańskich i niemieckich obligacji skarbowych. W latach 1993/1996 był Zastępca Dyrektora Departamentu Treasury w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. odpowiadając za działy Sprzedaży Produktów Finansowych oraz Dział Zarządzania Aktywami i Pasywami banku. W latach 1996/1999, pracując w Creditanstal Investment Bank (CA IB securities S.A.) poszerzył doświadczenie zawodowe o emisje obligacji Miasta Kraków (pierwsza emisja międzynarodowa polskiego miasta) oraz PLL LOT na rynkach zagranicznych oraz emisje korporacyjnych obligacji na polskim rynku. Między rokiem 1999/2002 był odpowiedzialny za inwestowanie na rynkach finansowych aktywów firmy Norwich Union Towarzystwo Ubezpieczeniowe – zarządzając portfelami polskich akcji oraz obligacji skarbowych. Od 2002 roku pracuje w Banku Handlowym S.A. – Citi Handlowy w Departamencie Rynków Finansowych. Obecnie odpowiada za instrumenty oraz rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen surowców dla klientów korporacyjnych Banku Handlowego.

 

 

Więcej zdjęć zamieścimy na naszym FB.

 

 

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.