W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Nagrody Prezydenta Grudziądza dla najlepszych Olimpijczyków

Dzisiaj, Pan Maciej Glamowski - Prezydent Grudziądza w obecności Pani Wiceprezydent Róży Lewandowskiej, wręczył coroczne nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów wyróżniających się w rywalizacji olimpijskiej i konkursowej. Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody rzeczowe i nagrody finansowe.

Wśród wszystkich nagrodzonych znaleźli się również uczniowie, dzisiaj już Absolwenci, naszej szkoły - Zuzanna Plutowska - Absolwentka klasy 3cG, która w bieżącym roku szkolnym uzyskała tytuł finalistki XXXIV Olimpiady Filozoficznej oraz Dariusz Książek - Absolwent klasy 3bG, który został finalistą  68. Olimpiady Chemicznej. Oboje na egzaminie maturalnym uzyskają, dzięki tym osiągnięciom, wynik 100%.

Podczas tej pięknej uroczystości wyróżnieni zostali także nauczyciele - opiekunowie merytoryczni Olimpijczyków, Panie: Katarzyna Bartos - opiekunka Zuzanny oraz Hanna Chlewicka - prowadząca Darka.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

                                                

Sukcesy naszych Uczniów w Finale VI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”

Sukcesy naszych Uczniów w Finale VI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”

 

Laureatką Konkursu została Zuzanna Plutowska – tegoroczna maturzystka, absolwentka klasy III C Gim., a wyróżnienie otrzymał Miłosz Tęsiorowski z klasy III C SP. Udział w Konkursie wzięli również: Klaudia Faffek z kl. III D SP i Igor Gurbin      z kl. II CSP.

Konkurs organizowany jest od 2015 roku przez nauczycieli IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a skierowany do uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorzy Konkursu pozostawili młodym twórcom swobodę w doborze tematu i formy wiersza. Na konkurs wpłynęło 67 prac z 20 placówek z województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Włocławka, Tucholi). Jury zwracało uwagę na refleksyjność utworów, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi przez młodych poetów. Tegoroczny finał, ze względu na duże zainteresowanie, odbył się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w dniu 31.05.2022 r. Gratulujemy! Rozwijajcie swój poetycki talent!

<Katarzyna Bartos>

Pani Katarzyna Bartos, polonistka z II LO w Grudziądzu, otrzymała od Organizatorów podziękowanie za „pielęgnowanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno słowa i przygotowanie uczniów do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim”. Gratulujemy !