W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Drzewo genealogiczne

Grudziądzkie Muzeum zaprosiło miłośników historii na wykład p. Dawida Schoenwalda poświęcony sposobom tworzenia drzew genealogicznych i poszukiwania swoich przodków. W interesujący sposób p. Schoenwald pokazał metody poszukiwania informacji o naszych przodkach, podał przydatne adresy internetowe i nazwy instytucji, do których możemy się zwrócić  z prośbą o informacje. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie rozszerzający historię z klasy IC. <GO>