lo2.dyrektor@lo2.grudziadz.pl  

     +48 609 003 979

Summa cum Laude

Medal Summa cum Laude przyznawany jest w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu od 1999 roku.

Medal przyznaje Kapituła Medalu, w składzie: członkowie rady szkoły – 9 osób oraz dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Medal przyznaje się za wyniki w nauce (tu decyduje średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły) oraz osiągnięcia w rywalizacji olimpijskiej (od udziału w etapie okręgowym do tytułu laureata w etapie centralnym olimpiad przedmiotowych znajdujących się w spisie Ministerstwa Edukacji Narodowej) na podstawie regulaminu.

Medal wręczany jest osobie wyróżnionej przez aktualnego przewodniczącego rady szkoły i dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia nauki w II LO w obecności rodziców Absolwenta. Otrzymuje on numerowany Medal oraz nagrodę pamiątkową wybraną przez niego samego.

Od roku 1999 do 2024 Kapituła przyznała 26 Medale.

Poniżej znajduje się wykaz wyróżnionych Absolwentów „Sobieskiego” Medalem Summa cum Laude.

Absolwenci “Sobieskiego” wyróżnieni Medalem Summa cum Laude

Nr 26 Medal Summa cum Laude 2024

Agnieszka Waleron

Osiągnięcia:

 • Fina,
 • Średni
Nr 25 Medal Summa cum Laude 2023

Oliwia Osińska

Osiągnięcia:

 • Finalista I stopnia XXXV Olimpiady Filozoficznej,
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,47
Nr 24 Medal Summa cum Laude 2022

Zuzanna Plutowska

Osiągnięcia:

 • Finalista LI Olimpiady Literatury Języka Polskiego;
 • finalistka XXXIV Olimpiady Filozoficznej,
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,4
Nr 23 Medal Summa cum Laude 2021

Wiktoria Dzwonkowska

Osiągnięcia:

 • Finalista L Olimpiady Biologicznej,
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,31
Nr 22 Medal Summa cum Laude 2020

Natalia Krupińska

Osiągnięcia:

 • udział w etapu okręgowym LXX Olimpiady Matematycznej,
 • udział w etapie okręgowym LXXI Olimpiady Matematycznej,
 • finalistka III stopnia z przedmiotu matematyka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
  „O Diamentowy Indeks AGH”,
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,44
Nr 21 Medal Summa cum Laude 2019

Jan Dudziński

Osiągnięcia:

 • Finalista LVIII Olimpiady Chemicznej
 • Finalista LXIV Olimpiady Chemicznej
 • Laureat LXV Olimpiady Chemicznej,
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,41
Nr 20 Medal Summa cum Laude 2018

Martyna Kawska

Osiągnięcia:

 • Udział w etapie okręgowym XLIII i XLIV Olimpiady Historycznej
 • Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,53
Nr 19 Medal Summa cum Laude 2017

Katarzyna Tusień

Osiągnięcia:

 • Finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Udział w zawodach II stopnia 66 Olimpiady Fizycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,59
Nr 18 Medal Summa cum Laude 2016

Maurycy Landowski

Osiągnięcia:

 • Laureat XLII Olimpiady Geograficznej
 • Finalista XLI Olimpiady Historycznej
 • Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,65
Nr 17 Medal Summa cum Laude 2015

Jakub Kwiatkowski

Osiągnięcia:

 • Wyróżniające wyniki w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Fizycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,06
Nr 16 Medal Summa cum Laude 2014

Tymoteusz Gurbin

Osiągnięcia:

 • Finalista XL Olimpiady Historycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –4,75
Nr 15 Medal Summa cum Laude 2013

Marcelina Kucięba

Osiągnięcia:

 • Finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,12
Nr 14 Medal Summa cum Laude 2012

Robert Kostrzewski

Osiągnięcia:

 • Finalista LXI Olimpiady Fizycznej
 • Udział w etapie okręgowym LXIII Olimpiady Matematycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,18
Nr 13 Medal Summa cum Laude 2011

Oskar Dondelewski

Osiągnięcia:

 • Finalista LX Olimpiady Fizycznej
 • Udział w etapie okręgowym LXII Olimpiady Matematycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,39
Nr 12 Medal Summa cum Laude 2010

Katarzyna Aleksandrowicz

Osiągnięcia:

 • Laureatka XXXIX Olimpiady Biologicznej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Udział w etapie okręgowym Olimpiady Chemicznej
 • Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły -5,50
Nr 11 Medal Summa cum Laude 2009

Marcin Malendowicz

Osiągnięcia:

 • Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –4,63
Nr 10 Medal Summa cum Laude 2008

Tomasz Klucznik

Osiągnięcia:

 • Finalista Olimpiady Chemicznej
 • Uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,26
Nr 9 Medal Summa cum Laude 2007

Natalia Kawska

Osiągnięcia:

 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,28
Nr 8 Medal Summa cum Laude 2006

Michał Jasiński

Osiągnięcia:

 • Finalista LVII Olimpiady Matematycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,1
Nr 7 Medal Summa cum Laude 2005

Michał Przeperski

Osiągnięcia:

 • Laureat Olimpiady XLVI Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Laureat Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939roku
 • Finalista XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Finalista XXXI Olimpiady Historycznej
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły –5,20
Nr 6 Medal Summa cum Laude 2004

Marcin Miller

Osiągnięcia:

 • Udział w etapie okręgowym Olimpiady Fizycznej
 • Udział w etapie okręgowym XLV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Finalista Międzynarodowego Konkursu Zarządzanie Firmą
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym –5,63
Nr 5 Medal Summa cum Laude 2003

Anna Zagierska

Osiągnięcia:

 • Finalistka etapu centralnego XLIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Uczestniczka etapu okręgowego XXV Olimpiady Artystycznej
 • Uczestniczka etapu okręgowego XXXII i XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Uczestniczka etapu okręgowego XV Olimpiady Filozoficznej
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym –5,5
Nr 4 Medal Summa cum Laude 2002

Anna Łazar

Osiągnięcia:

 • Finalistka Olimpiady Biologicznej
 • Finalistka XIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Uczestniczka etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Chemicznej
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym –5,37
Nr 3 Medal Summa cum Laude 2001

Andrzej Jastrzębski

Osiągnięcia:

 • V miejsce i tytuł Finalisty XLIV Olimpiady Astronomicznej
 • Finalista LII Olimpiady Matematycznej
 • Uczestnik doświadczalnych zawodów drugiego stopnia L Olimpiady Fizycznej
 • Uczestnik drugiego etapu XLVII Olimpiady Chemicznej
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym –4,93
Nr 2 Medal Summa cum Laude 2000

Michał Przybył

Osiągnięcia:

 • Finalista XXXI Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • Uczestnik II etapu XIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym –5,10
Nr 1 Medal Summa cum Laude 1999

Radosław Smolec

Osiągnięcia:

 • Laureat I miejsca XLII Olimpiady Astronomicznej
 • Finalista XLVII Olimpiady Fizycznej
 • Uczestnik zawodów II stopnia L Olimpiady Matematycznej
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym: 5,68 (ze wszystkich lat nauki)
Skip to content