Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Efekty projektu teatralnego

Efekty projektu teatralnego

W piątek 21 września 2018 roku odbyła się etiuda teatralna pt.: "Etyka mniejszych braci" w sali widowiskowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej  w Grudziądzu.

Przedstawienie było efektem współpracy podopiecznych Pani Alicji Lisowskiej wraz z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu pod opieką Pani Beaty Kasińskiej w ramach Struktur Kultur dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.

Na scenie można było zobaczyć Martę Stefańską, Natalię Wasiewską, Sandrę Guzowską, Hannę Wilkosz, Monikę Cybulską oraz Bartka Dolewskiego. Obsługą świateł zajął się Michał Kurzyński, nad wzmacniaczem i ilustracją muzyczną  czuwali Filip Matuszak oraz Adam Stręciwilk, widzami opiekował się „bodyguard” – Filip Prusiński, całość utrwalał Jakub Lisowski.

Relację z wydarzenia można zobaczyć w lokalnym programie kulturalnym.

A piękne zaproszenie zaprojektowała Absolwentka, Sandra Guzowska – dziękujemy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt. /B.Kasińska/

 

Dostęp do e-dziennika

XIII Procedura otrzymania dostępu do e-dziennika (wyciąg z Regulaminu funkcjonowania e-dziennika w II LO)

 15

  1. Loginem do konta jest adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia. Aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego należy dostarczyć do wychowawcy klasy swój adres e-mail z własnoręcznym podpisem.
  2. Po otrzymaniu informacji od wychowawcy lub szkolnego administratora e-dziennika o wprowadzeniu loginu do systemu rodzic postępuje zgodnie z dalszymi wskazówkami, aby utworzyć hasło dostępu do e-dziennika:
  1. wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz i kliknąć przycisk Zaloguj się;
  2. na wyświetlonej stronie kliknąć odsyłacz Załóż konto, następnie wpisać adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/ucznia – ten sam, który został wprowadzony do bazy danych przez administratora. Następnie należy zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. Wyświetli się wówczas informacja „Podsumowanie operacji”, co oznacza, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje;
  3. po zalogowaniu się na swoje konto e-mail należy odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie ustawienie własnego hasła dostępu (hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę);
  4. należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło, zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
  5. zamknąć okno przeglądarki.
  1. Po wygenerowaniu   hasła   należy   uruchomić   na   nowo   przeglądarkę,   wejść   na   stronę

             https://uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz

          i   kliknąć przycisk Zaloguj się. Podać swój login i hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj się.

16

Uwagi:

a) Dostęp do e-dziennika UONET+ możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer). Jak na razie NIE ZALECA SIĘ używania przeglądarki OPERA, gdyż nie wyświetla poprawnie wszystkich informacji

b) Nie zaleca się logowania do systemu UONET+ za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (Facebook, Google, Windows Live ID), ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo tego, że z tego samego komputera inna osoba może bez logowania wejść na konto w dzienniku elektronicznym;

c) System UONET+ wymusza, co 30 dni, zmianę hasła przy logowaniu;

d) W celu ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować podobnie, jak przy uzyskiwaniu dostępu do systemu UONET+ po raz pierwszy (tak jak przy tworzeniu nowego konta). Zamiast kliknąć w odsyłacz Załóż konto należy wtedy kliknąć w odsyłacz Przywróć dostęp.

 

"Przedwiośnie" w Bibliotece Miejskiej

Dnia 8 września 2018 roku uczniowie  II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu pod opieką nauczycielek (Grażyny Otręby oraz Beaty Kasińskiej) uczestniczyli w akcji narodowego czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Spotkanie odbyło się w grudziądzkiej książnicy (Bibliotece Miejskiej, przy ulicy Legionów).

Absolwentki (Kinga Grablis, Sandra Guzowska) naszego liceum oraz uczennica (Natalia Wasiewska) poruszająco czytały wybrane fragmenty powieści. W spotkaniu również aktywnie brali udział: Krzysztof Rotnicki oraz Marek Wachonin. Widownię  wypełnili miłośnicy literatury, uczniowie grudziądzkich szkół oraz nauczyciele. Miejskie czytanie zachęciło do rozważań nad charakterem naszego państwa, a także do ponownej lektury Stefana Żeromskiego. /Beata Kasińska/

 

Informacja dla uczniów, którzy chcą uczyć się w II LO od przyszłego roku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

W zakładce Dla Kandydatów- zasady naboru umieściliśmy plakat dotyczący przyszłorocznego naboru uczniów do liceum. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Wielkie Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

 

 „Pierwszym cudem (…) było, rzecz prosta, wskrzeszenie państwa polskiego. Drugim cudem było odparcie bolszewików w roku 1920” – cytat z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 6 września uczniowie klasy III b z nauczycielką języka polskiego Katarzyną Bartos włączyli się w akcję Wielkiego Narodowego Czytania. W tym roku prezentowali fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Na miejsce tego wydarzenia wybrali szkolną bibliotekę, gdzie Pani Sylwia Mówka przygotowała okolicznościową wystawkę książek pisarza. Spotkanie z lekturą miało otwarty charakter. Mógł przyjść każdy zainteresowany.

Wcześniej, młodzież pod kierunkiem swojej polonistki wybrała z powieści Żeromskiego 24 fragmenty, które miały przybliżyć problematykę utworu. Każdy fragment  podczas „Wielkiego Czytania” został omówiony w kontekście całego utworu literackiego. Prowadząca zajęcia przedstawiła sylwetkę autora. Zwróciła uwagę na patriotyzm pisarza i jego zaangażowanie w tematykę dotyczącą odbudowy Polski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że patriotyzm nie jest łatwą postawą, o czym świadczy dojrzewanie głównego bohatera „Przedwiośnia” – Cezarego Baryki do świadomości bycia Polakiem. Omówiła kwestię jednoznacznie negatywnego stosunku Żeromskiego do komunizmu i rewolucji bolszewickiej. Jako ciekawostkę dodała, że autor pisał o tym również, będąc korespondentem wojennym w 1920 roku, w swoim szkicu reportażowym pt. „Na probostwie w Wyszkowie”, który nigdy w okresie PRL nie był drukowany. /K.Bartos/

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.