W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Ważne pytania i odpowiedzi dla maturzystów

1. Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest w nim sprawdzane? Odpowiedź

2. Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Odpowiedź

3. Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? Odpowiedź

4. Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? Odpowiedź

5. Czy wybór przedmiotów na egzamin maturalny zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole? Odpowiedź

6. Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego (...) oraz języka obcego nowożytnego? Odpowiedź

7. Kiedy będzie przeprowadzany egzamin maturalny w 2023 r.? Odpowiedź

8. Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego? Odpowiedź

9. Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia? Odpowiedź

10. Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości? Odpowiedź

11. Jakie informacje znajdują się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest wydawane? Odpowiedź

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.