W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Summa cum Laude

Summa cum Laude

Medal Summa cum Laude przyznawany jest w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu od 1999 roku.

Medal przyznaje Kapituła Medalu, w składzie: członkowie rady szkoły – 9 osób oraz dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Medal przyznaje się za wyniki w nauce (tu decyduje średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły) oraz osiągnięcia w rywalizacji olimpijskiej (od udziału w etapie okręgowym do tytułu laureata w etapie centralnym olimpiad przedmiotowych znajdujących się w spisie Ministerstwa Edukacji Narodowej) na podstawie regulaminu.

Medal wręczany jest osobie wyróżnionej przez aktualnego przewodniczącego rady szkoły i dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia nauki w II LO w obecności rodziców Absolwenta. Otrzymuje on numerowany Medal oraz nagrodę pamiątkową wybraną przez niego samego.

Od roku 1999 do 2022 Kapituła przyznała 24 Medale.

W pliku poniżej znajduje się wykaz wyróżnionych Absolwentów „Sobieskiego” Medalem Summa cum Laude.

Summa cum Laude


Wykaz wyróżnionych Absolwentów „Sobieskiego” Medalem Summa cum Laude.