W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Nasi Maturzyści - Nasi Finaliści

Nasi Maturzyści - Nasi Finaliści

Wśród tegorocznych Maturzystów znaleźli się tacy Uczniowie, którzy nie muszą przychodzić na egzaminy maturalne, ponieważ uzyskali tytuły olimpijskie. I tak, na egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym nie musi przychodzić Zuzanna Plutowska z klasy 3cG, która w ubiegłym roku uzyskała tytuł finalistki Olimpiady Literatury i Języka polskiego. W tym roku Zuzanna podjęła się przygotowania do olimpiady filozoficznej. Tam zdobyła tytuł Finalistki XXXIV Olimpiady Filozoficznej. Zuzanna na swoim świadectwie maturalnym będzie miała trzy zapisy po 100% . Gratulujemy Zuzannie tytułów i wyników maturalnych oraz Pani Profesor Katarzynie Bartos, która przygotowywała Zuzannę do obu olimpiad.

Tytuł finalisty oraz 100% na egzaminie maturalnym z chemii uzyskał  z klasy 3bG, który wziął udział w 68. Olimpiadzie Chemicznej. Darek pracował z Panią Profesor Hanną Chlewicką. Darkowi i Jego opiekunce gratulujemy.

Zazdrościmy Wam tych setek maturalnych.

 

Drzewo genealogiczne

Grudziądzkie Muzeum zaprosiło miłośników historii na wykład p. Dawida Schoenwalda poświęcony sposobom tworzenia drzew genealogicznych i poszukiwania swoich przodków. W interesujący sposób p. Schoenwald pokazał metody poszukiwania informacji o naszych przodkach, podał przydatne adresy internetowe i nazwy instytucji, do których możemy się zwrócić  z prośbą o informacje. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie rozszerzający historię z klasy IC. <GO>