Zadzwoń do nas: (56) 462-22-65 | 609 003 979

W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Dostęp do e-dziennika

XIII Procedura otrzymania dostępu do e-dziennika (wyciąg z Regulaminu funkcjonowania e-dziennika w II LO)

 15

  1. Loginem do konta jest adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia. Aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego należy dostarczyć do wychowawcy klasy swój adres e-mail z własnoręcznym podpisem.
  2. Po otrzymaniu informacji od wychowawcy lub szkolnego administratora e-dziennika o wprowadzeniu loginu do systemu rodzic postępuje zgodnie z dalszymi wskazówkami, aby utworzyć hasło dostępu do e-dziennika:
  1. wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz i kliknąć przycisk Zaloguj się;
  2. na wyświetlonej stronie kliknąć odsyłacz Załóż konto, następnie wpisać adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/ucznia – ten sam, który został wprowadzony do bazy danych przez administratora. Następnie należy zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. Wyświetli się wówczas informacja „Podsumowanie operacji”, co oznacza, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje;
  3. po zalogowaniu się na swoje konto e-mail należy odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie ustawienie własnego hasła dostępu (hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę);
  4. należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło, zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
  5. zamknąć okno przeglądarki.
  1. Po wygenerowaniu   hasła   należy   uruchomić   na   nowo   przeglądarkę,   wejść   na   stronę

             https://uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz

          i   kliknąć przycisk Zaloguj się. Podać swój login i hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj się.

16

Uwagi:

a) Dostęp do e-dziennika UONET+ możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer). Jak na razie NIE ZALECA SIĘ używania przeglądarki OPERA, gdyż nie wyświetla poprawnie wszystkich informacji

b) Nie zaleca się logowania do systemu UONET+ za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (Facebook, Google, Windows Live ID), ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo tego, że z tego samego komputera inna osoba może bez logowania wejść na konto w dzienniku elektronicznym;

c) System UONET+ wymusza, co 30 dni, zmianę hasła przy logowaniu;

d) W celu ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować podobnie, jak przy uzyskiwaniu dostępu do systemu UONET+ po raz pierwszy (tak jak przy tworzeniu nowego konta). Zamiast kliknąć w odsyłacz Załóż konto należy wtedy kliknąć w odsyłacz Przywróć dostęp.

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.